Cloud news

13 Forum Gospodarcze Time, którego jesteśmy Partnerem, już zaraz – 8-11 marca 2021!

Serdecznie zachęcamy do rejestracji na 13 Forum Gospodarcze Time, którego jesteśmy Partnerem. Forum będzie w formule online w dniach 8-11 marca 2021 roku.

“Forum Gospodarcze TIME to największe wydarzenie sektora ICT w rejonie CEE. Jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w Europie. Stanowi miejsce ważnej debaty i konsultacji społecznych przedstawicieli Rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami. W tym roku otwieramy konsultacje dot. ram prawnych transformacji cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Forum Gospodarcze TIME to miejsce definiowania potrzeb przedsiębiorców UE i warunków koniecznych dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0.
Tematyka Forum została podzielona na cztery nurty tematyczne: infrastrukturalny, przemysłowy, finansowy oraz usługowy.”

Zachęcamy do rejestracji: https://fgtime.pl/