You are currently viewing Cloud Community Europe Polska dołącza do programu GAIA-X! / Cloud Community Europe Polska joins GAIA-X Programme /

Cloud Community Europe Polska dołącza do programu GAIA-X! / Cloud Community Europe Polska joins GAIA-X Programme /

Z dumą informujemy, że Stowarzyszenie Cloud Community Europe Polska zostało oficjalnie powołane przez Zarząd GAIA–X na Członka GAIA-X AISBL w Brukseli, organizacji zarządzającej europejskim programem GAIA-X. Inicjatywa Gaia-X, wspierana przez Komisję Europejską, to program Europejskich Ekosystemów Danych i chmur obliczeniowych, którego celem jest stworzenie nowych rozwiązań bezpiecznego przetwarzania danych dla wszystkich sektorów gospodarki UE, aby i użytkownicy mogli podejmować decyzje jak i gdzie ich dane są przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane w ramach europejskiej INFRASTRUKTURY DANYCH.

GAIA-X na celu budowanie przez europejskie konsorcja, sektorowych europejskich przestrzeni danych, usług chmurowych, nowych produktów i usług zgodnych z regulacjami europejskimi.

Nasza organizacja Cloud Community Europe Luxembourg utworzyła już regionalne centrum GAIA-X, nasi partnerzy Eurocloud we Francji i Niemczech krajowe huby.

W ramach Cloud Community Europe Polska – Gaia-X zamierzamy wspierać polskie firmy zajmujące się przetwarzaniem danych, w znalezieniu europejskiego partnera, tworzenie i uczestniczenie w projektach na poziomie europejskim w różnych sektorach, takich jak finanse, zdrowie, rolnictwo, logistyka, transport, przestrzeń kosmiczna, przemysł 4.0, e-commerce, energetyka. Zapraszamy firmy IT, organizacje biznesowe i sektorowe klastry do współpracy!

Więcej o GAIA-X: https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html


Pobierz materiały – skrót


Pobierz materiały – prezentacja

We are proud to announce that Cloud Community Europe Polska has been officially appointed by the GAIA–X Board a Member of GAIA-X AISBL in Brussels, organisation managing GAIA-X European programme. The Gaia-X initiative, supported by the European Commission is the way forward to build by European consortia of companies, new European data spaces as well as trusted, value-creating data-based cloud services, as well as new products and services that are compliant “by design” with European regulations.

Our sister organisation, Cloud Community Europe Luxembourg has already established GAIA-X regional hub focused on finance and innovation.

The mission of Cloud Community Europe Polska and Poland is to assist Polish cloud and data processing companies acting in different sectors such as finance, health, agriculture, logistics, transport, space, industry 4.0, e-commerce, energy – to find European partner’s, create and participate in projects on the European level. We invite also companies, big users of data  and business organisations to join us in our Gaia-X hub.

More about GAIA-X: https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html