You are currently viewing Gaia-X zorganizuje swoje pierwsze wirtualne wydarzenie Health Data Space- 4 kwietnia 2022 r.

Gaia-X zorganizuje swoje pierwsze wirtualne wydarzenie Health Data Space- 4 kwietnia 2022 r.

Gaia-X zorganizuje swoje pierwsze wirtualne wydarzenie Health Data Space-zapraszamy do rejestracji

4 kwietnia 2022

Wydarzenie będzie skoncentrowane na budowaniu skalowalnej i wydajnej przestrzeni danych dotyczących zdrowia w Europie

24 marca 2022 – Bruksela, Belgia: Gaia-X, organizacja lobbująca o suwerenność danych w Europie , ogłosiła rozpoczęcie pierwszego z serii wydarzeń Data Space, skoncentrowanych na zdrowiu. Odbędzie się ona 4 kwietnia 2022 r. w godzinach 10:00-16:00 CET.

Nadchodzące wydarzenie, noszące tytuł „Dbaj o  przyszłość zdrowia: dane sfederowane, zorientowane na obywatela i oparte na kontroli danych, będzie koncentrować się skalowalnej i wydajnej przestrzeni danych zdrowotnych w Europie, , zdecentralizowanej, zorientowanej na obywatela i umożliwiającej wgląd do danych .

„Gaia-X jest liderem we wspieraniu inicjatyw cyfrowych w Europie, a to wydarzenie jest kolejnym krokiem w tym kierunku, w kierunku Health Date Space Ecosystem(ekosystem zdrowotnej przestrzeni danych  To wydarzenie wpisuje się również w niedawną ustawę o danych Komisji Europejskiej, która w pełni umożliwia społeczeństwu opartemu na danych, oraz rozporządzenie w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia” – podkreślił Francesco Bonfiglio, dyrektor generalny Gaia-X.

Komisja Europejska przedstawiła rozporządzenie o danych z 2022 r., w którym  określono potrzebę wspólnych europejskich przestrzeni danych w dziedzinie zdrowia, energii, produkcji, mobilności. Wdrożenie rozporzadzeniao danych przyniesie szereg korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom. Tworzy równe szanse, stwarzając nowe możliwości, zapewniając lepszy dostęp do danych i niższe ceny.

W swoim programie Komisja Europejska ogłosiła wniosek ustawodawczy dotyczący europejskiej przestrzeni danych zdrowia (EHDS), który ma zostać przyjęty w 2022 r. EHDS ma zasadnicze znaczenie dla postępów w zapobieganiu, wykrywaniu i leczeniu chorób z perspektywy pacjentów, a także świadome, decyzje mające na celu poprawę dostępności, skuteczności i trwałości systemów opieki zdrowotnej.

Wniosek ustawodawczy będzie opierał się i uzupełniał horyzontalne ramy ogłoszone w strategii w zakresie danych, w szczególności w ustawie o zarządzaniu danymi, o bardziej szczegółowe cele w obszarze zdrowia [1].

W ramach oceny skutków Komisja bada o potrzeby infrastrukturalne przyszłości EHDS, zarówno pod względem wspierania wykorzystania danych zdrowotnych do świadczenia opieki zdrowotnej, jak i dalszego ponownego wykorzystywania danych zdrowia do badań i innowacji, tworzenie polityki i działania regulacyjne.

To jednodniowe wydarzenie zapoczątkuje wdrażanie sfederowanych przestrzeni danych Health Data Spaces opartych na strukturze Gaia-X. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie systemu opieki zdrowotnej opartego na wartościach, a dane są jednym z najważniejszych elementów pozwalających to osiągnąć. Planujemy stworzyć bezpieczną, przejrzystą i współpracującą infrastrukturę danych dotyczących zdrowia w UE, która umożliwi łatwy dostęp i analizę danych w celu usprawnienia działań i innowacji w zakresie opieki zdrowotne jdla obywateli ”..

Wydarzenie rozpocznie się od ogólnej sesji, po której nastąpią sesje grupowe dotyczące przypadków użycia. Program zakończy się sesją dedykowaną ograniczonej grupie odbiorców, głównie omówieniu zmian w ustawodawstwie na poziomie krajowym, dotacji i możliwości współpracy ponad granicami, które pomogą stworzyć zrównoważoną infrastrukturę danych.

„Spotkanie zgromadzi ekspertów IT, decydentów i urzędników państwowych, aby wnieść swoje wyjątkowe doświadczenie i oczekiwania związane z tym tematem. Dyskusje będą dotyczyć takich tematów, jak pomiary i wyniki ukierunkowane na pacjenta, eksploracja dokumentacji medycznej, a także dane genomiczne i obrazowe. Poza Gaia-X, uczestnicy reprezentują obecnie trwające, niezależne inicjatywy w Europie, co sprawia, że ​​wydarzenie, aw szczególności jego sesje grupowe, jest unikalną platformą do zbieżności i wyrównania” – podkreślił Ulf Nehrbass,z  Luksemburski Instytut Zdrowia.

Takie wydarzenia na wysokim szczeblu prezentują wartość dodaną, jaką wnosi Gaia-X, a Stowarzyszenie przejmuje wiodącą rolę w tworzeniu nadrzędnego ekosystemu przestrzeni danych w Europie. Rok 2022 to rok który zawiera kalendarz działań mających na celu zgromadzenie zróżnicowanych grup i sektorów, które ostatecznie dostosują się do realizacji nadrzędnej misji Gaia-X: ustanowienia suwerenności cyfrowej.

Otwierając serię wydarzeń związanych z przestrzenią danych tym spotkaniem poświęconym zdrowiu, w nadchodzących miesiącach pojawią się inne ważne działania. Po pierwsze, Gaia-X Magazine i jego dedykowana seria Podcastów zostaną uruchomione. Ponadto w kalendarzu redakcyjnym Gaia-X zaplanowano wydarzenia, obejmujące m.in. przestrzenie danych dotyczące mobilności, turystyki, rolnictwa i produkcji, wydarzenia finansowane przez UE, nurkowania technologiczne i webinaria wprowadzające do członkostwa.

Takie działania o dużym wpływie pozwolą stworzyć platformę społecznościową złożoną z wartościowych liderów myśli branżowych, ekspertów i d inni interesariusze naprawdę spotykają się, aby zrealizować podstawowe wartości Gaia-X: przejrzystość, otwartość i zaufanie – co ostatecznie doprowadziło do opublikowania głównych rezultatów podczas tegorocznego szczytu w listopadzie 2022 r.

  • zapewnienie dostępu, udostępniania i wykorzystywania danych dotyczących zdrowia do celów świadczenia opieki zdrowotnej (pierwotne wykorzystanie danych dotyczących zdrowia), a także kontroli osób fizycznych nad ich danymi dotyczącymi zdrowia.
  • wspieranie prawdziwego jednolitego rynku cyfrowych usług i produktów zdrowotnych, w tym opartych na sztucznej inteligencji.
  • ułatwianie dostępu do danych dotyczących zdrowia i ich ponownego wykorzystywania do celów badań, innowacji, tworzenia polityki zdrowia publicznego i działań regulacyjnych, w sposób zapewniający ochronę prywatności, bezpieczny, terminowy, przejrzysty i oparty na zaufaniu, przy odpowiednim zarządzaniu instytucjonalnym (wtórne wykorzystanie danych dotyczących zdrowia) .

O stowarzyszeniu Gaia-X:

Stowarzyszenie Gaia-X, założone w czerwcu 2021 roku, jest ekosystemem cyfrowym, który podlega samoregulacji swoich członków. Inicjatywa ma na celu stworzenie środowiska, w którym dane mogą być udostępniane i przechowywane pod kontrolą właścicieli danych i użytkowników z przestrzeganymi regułami, które stwarzają niespotykane dotąd możliwości dla innowacyjnych, opartych na danych modeli biznesowych i skalowalnego wzrostu.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? kliknij here.

Chcesz dołączyć do wydarzenia? kliknij here.