You are currently viewing PolChambers i Cloud Community Europe Polska tworzą Hub-y ułatwiające internacjonalizację polskich firm

PolChambers i Cloud Community Europe Polska tworzą Hub-y ułatwiające internacjonalizację polskich firm

Cloud Community Europe Polska – GAIA_X wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Izb Handlowych za Granicą (PolChambers) uruchomiło projekt wspierania ekspansji międzynarodowej polskich firm IT, komunikacji z potencjalnymi partnerami sprzedażowymi, wiedzy o rynku poprzez stworzenie czterech hubów na świecie we współpracy z Izbami gospodarczymi.

Inicjatywa ta pozwala polskim firmom realizować projekty i inwestycje na całym świecie, dzięki dostępowi do międzynarodowej sieci partnerów.

Inicjatywa zakłada stworzenie Hubów biznesowo – technologicznych w Maladze (Hiszpania)Bueinos Aires , (Argentyna),Dolina Krzemowa (USA) i Hongkong w krajach, w których PolChambers i Cloud Community jest obecny..Bedą one służyć jako przestrzenie spotkań dla firm, akceleratory projektów biznesowych oraz centra informacyjne dla programów B+R oraz

Dzięki inicjatywie możliwe będzie skrócenie i uproszczenie poszukiwania międzynarodowych partnerów, do realizacji projektów..Udostępniona zostanie międzynarodowa sieć potencjalnych partnerów, parków technologicznych, biznesu, inwestorów, instytucji finansowych, ekspertów handlu zagranicznego i menedżerów

Wsółpraca Polchambers Cloud Community Europe w Maladze, Buenos Aires, Dolinie Krzemowej i Hongkongu będzie działać na rzecz tworzenia lokalnych i regionalnych synergii i ułatwienie polskim inwestycjom przedsięwzięć, wspieranych finansowaniem z Funduszu Pol skiego Banku Rozwoju (PFR) i polskich banków.

W projekcie współpracowały zespoły z polskich izb za granicą zrzeszonych w sieci PolChambers. Wśród nich Hiszpańsko Polska Izba Handlowa w Hiszpanii, Polska Izba Handlowa w Hongkongu, Polsko – Amerykańska Rada Współpracy w Palo Alto (Dolina Krzemowa) oraz A rgentyńsko Polska Izba Handlowa w Buenos Aires, Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Cloud Community Europe – Polska, a w najbliższych miesiącach do projektu mają włączyć się inne instytucje krajowe, regionalne i lokalne.​

Cloud Community Europe Polska to organizacja firm technologii cyfrowych PolChambers – Polskie Izby Handlowe za granicą to niezależne stowarzyszenie, które koordynuje ogólnoświatową sieć polskich izb gospodarczych i organizacji biznesowych. Izby cz łonkowskie PolChambers reprezentują polski handel za granicą i promują globalne relacje biznesowe poprzez swoje rozległe sieci członkowskie. Zapewniają wsparcie w swoich krajach pochodzenia polskim i krajowym firmom, które starają się prowadzić interesy na swoich rynkach. Platforma Stowarzyszenia Polskich Izb Handlowych za Granicą do współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń i networkingu gospodarczego na świecie.
Cloud Community Europe Polska to organizacja firm technologii cyfrowych, naleząca do europejskiej siecj Eurocloud – Cloud Community Europe oraz GAIA – X i Fintech Connector (USA), ułatwiajaca firmom poszukiwanie partnerów zagranicą oraz realizacje projektów

Więcej informacji:
Anna Katarzyna Nietyksza akn@cloudeurope.pl
+48606844500
Magdalena Rymko m.rymko@cloudeurope.pl
mob+48510 296 027
Marek Walczak m.walczak@cloudeurope.pl
+48605570004