You are currently viewing Rusza projekt europejski projekt Structura –X

Rusza projekt europejski projekt Structura –X

Bruksela, 21 lutego 2022 r. – Structura-X – Rusza projekt dla europejskiej infrastruktury chmurowej, 

To konkretne wdrożenie i dostosowanie do tzw „Mapy drogowej „kompatybilnych usług Gaia-X

Gaia-X, projekt wspierający suwerenność danych, jest liderem cyfrowej transformacji w Europie i poza nią dzięki swoim projektom Lighthouse”, których konkretnym celem jest stworzenie platformy wymiany danych opartej na przejrzystości, zaufaniu i otwartości .

Europejscy dostawcy usług w chmurze uruchomili  projekt Structura-X, w pełni spełniając wymagania Gaia-X. 28 firm i organizacji zgodziło się, aby ich usługi w chmurze były zgodne z Gaia-X.

Structura-X uzupełnia poprzednie, specyficzne dla branży inicjatywy Lighthouse dla sektora motoryzacyjnego, Catena-X, rolnictwa, AgriGaia i finansów, EuroDat. Oczekuje się, że pierwsze certyfikowane oferty będą gotowe do połowy tego roku. Najnowsze wydanie projektu Lighthouse jest dostępne tutaj (link ?)  

Francesco Bonfiglio, dyrektor generalny Gaia-X. „Structura-X to ważny kamień milowy w ewolucji Gaia-X, mający na celu zrealizowanie pierwszego przykładu Federacji Infrastruktury Chmurowej. Chcemy stworzyć wartość i przewagę konkurencyjną wynikająca z naszego typowego rozdrobnienia w Europie, poprzez stworzenie siły Federacji. Z zadowoleniem przyjmujemy cel Struktury-X, jakim jest zbudowanie „dolnej części naszego X” – ekosystemu infrastruktury – w celu uruchomienia „górnej części naszego X” – ekosystemu przestrzeni danych”, realizowanego za pośrednictwem innych projektów Lighthouse”.

Structura-X powstała przy okazji zeszłorocznego szczytu Gaia-X w Mediolanie w listopadzie. W swoim wystąpieniu programowym niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier wezwał do budowy w Europie infrastruktury kompatybilnej z Gaia-X wraz z usługami przemysłowymi. We współpracy ze Stowarzyszeniem Gaia-X, siedmiu europejskich dostawców uzgodniło wspólny cel: Atos, Aruba.it, DE-CIX, Deutsche Telekom, Engineering, Noovle i TOP-IX.

W międzyczasie dołączyły kolejne firmy z całej Europy. Do tej pory zrzeszonych  jest już 28 członków Structura-X z 10 krajów: AssoSoftware, City Network, Cloud&Heat Technologies, CS Group, CSI, EBRC, Elmec, Fabasoft, International Dataspaces, IONOS SE, KPN, Luxinnovation, Mainstream, next layer, OpenNebula Systems, OSISM, ThreeFold Tech, Tietoevry, United Group, Vivacom. Członkowie przedstawiają usługi infrastrukturalne, a także zgadzają się na wykorzystanie technologii (open source), aby usługi federacyjne w chmurze były opłacalne. Istotna jest w tym interoperacyjność z poszanowaniem bezpieczeństwa i zapewnianie prywatności od samego początku.

Max Ahrens, Przewodniczący Rady Dyrektorów Gaia-X, stwierdza: „Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę dostawców infrastruktury i kontynuuje „– Przemysłowe wdrożenie standardów Gaia-X przez dostawców chmury i infrastruktury jest niezbędnym elementem składowym suwerennych danych  w Europie”.

Dostawcy usług internetowych sa zaproszeni do współpracy 

Structura-X zaprasza więcej dostawców usług w chmurze (CSP) do przyłączenia do projektu . Wspólnym celem jest przekształcenie istniejących usług infrastrukturalnych w ekosystem dla europejskiej suwerenności danych. Powstaje nadrzędna europejska infrastruktura chmury. Użytkownicy będą mogli testować i wdrażać swoje usługi i rozwiazania danych w infrastrukturze zatwierdzonej przez Gaia-X.

Structura-X umożliwi niezbędną skalę nowej współpracy międzysektorowej i międzynarodowej w chmurze, pomagając zmniejszyć ą fragmentację europejskiego rynku chmury.

Inicjatywa będzie ściśle współpracować z Gaia-X i innymi projektami latarni morskich w celu określenia technicznych ram suwerenności danych. Tymczasem Gaia-X będzie współpracować z partnerami i koordynatorami latarni morskiej poprzez wspólne zespoły projektowe za pośrednictwem ich laboratorium we wspólnym skalowaniu programu. Odpowiednie grupy robocze dostosują strukturę Gaia-X, w tym specyfikacje techniczne, etykiety i implementację oprogramowania typu open source, aby wspierać trwające skalowanie projektów latarni morskich, które mają wspólny temat tworzenia odpornego, opartego na danych i zrównoważonego ekosystemu .

Dodatkowi członkowie są zaproszeni do przyłączenia się i naśladowania.

Kontakty PR naszych członków są mile widziane, aby ogłosić niniejszy komunikat prasowy w swojej sieci prasowej i dziennikarzy.

O stowarzyszeniu Gaia-X:

Stowarzyszenie Gaia-X, założone w czerwcu 2021 roku, jest ekosystemem cyfrowym, który podlega samoregulacji swoich członków. Inicjatywa ma na celu stworzenie środowiska, w którym dane mogą być udostępniane i przechowywane pod kontrolą właścicieli danych i użytkowników, zgodnie z respektowanymi regułami, które stwarzają niespotykane dotąd możliwości dla innowacyjnych, opartych na danych modeli biznesowych i skalowalnego wzrostu. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

 Kontakt z mediami:

Nazwa firmy: Gaia-X Europejskie Stowarzyszenie Danych i Chmury AISBL

Osoba kontaktowa: dr Vassilia Orfanou, CMO

Telefon: +306974825327

E-mail: vassilia.orfanou@gaia-x.eu

Adres: Avenue des Arts 6-9, 1210 Bruksela, Belgia

Strona internetowa: www.gaia-x.eu