Cloud Community Europe Polska

Zarząd

Przewodnicząca Rady Programowej

Sekretarz Generalny

Dyrektor ds. rozwoju

Koordynator ds. członkowskich

Grupy robocze:

Szef Cyber/Cyberbezpieczeństwo

Maciej Jędrzejewski

Szef Agro Cloud

Justyna Bójko

Adres: