You are currently viewing 11 Crypto Exchanges registered with Central Bank Philliphines

11 Crypto Exchanges registered with Central Bank Philliphines

11 giełd kryptowalutowych zarejestrowanych w banku centralnym Filipin. Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) zarejestrowało 11 wymian kryptowalut, umożliwiając im prowadzenie działalności w kraju, zgodnie z najnowszą listą firm przekazujących i transferujących z usługą wymiany pieniędzy lub wymiany walut i wirtualną walutą (VC).

Bank centralny przyjął formalne podejście regulacyjne do kryptowalut. Wymaga to od firm zaangażowanych w wymianę kryptowalut za pieniądze na Filipinach, aby zarejestrować się w banku centralnym jako przekaz i przelew firm.

Bank opracował: Giełdy VC zarejestrowane w BSP są obecnie zobowiązane do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z VC, takich jak podstawowe kontrole w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zarządzania ryzykiem technologicznym i ochrony konsumentów.