You are currently viewing Rozwój Europejskich Społeczności Chmurowych

Rozwój Europejskich Społeczności Chmurowych

Zarząd Cloud Community Europe Polska rozwija współpracę z Luksemburgiem.
Anna Katarzyna Nietyksza i Krzysztof Sierański spotkali się z p.Fabrice
Aresu ,Prezesem Cloud Community Europe Luksemburg z którym omówiono plan
wspólnych działań na najbliższe miesiące.

W ramach wizyty Zarząd odbył tez się także spotkania z Dyrektorem Jerry
Probst International Business Development Director EBRC oraz Philippe Jäggi
CTO European Business Reliance Centre (EBRC), firmy z grupy POST Luxemburg,
Data centers Tiers IV ,świadczące usługi IT o najwyższym poziomie
bezpieczeństwa.

Omawiano plany rozwoju usług chmurowych, “souverain cloud” oraz
możliwościami świadczenia usług przez EBRC dla przedsiębiorstw i instytucji
z Polski. Kolejnym ważnym punktem wizyty było spotkanie z Polish-Luxemburg
Chamber of Commerce oraz udział w konferencji biznesowej nt
cyberbezpieczeństwa organizowanej przez Luxembourg Polish Chamber of
Commerce . Konferencja była inaugurowana przez H.E Piotr Wojtczak ,
Ambasadora RP w Luksemburgu i H.E Mr Paul Schmit Ambasadora of The Grand
Duchy of Luxemburg w Warszawie, a także Artura Sosna Prezesa Luxembourg
Poland Chamber of Commerce i Carlo Thelen , Managing Director of Luxemburg
Chamber of Commerce, oraz P.Magde Lekan , Head of Foreign trade Office w
Amsterdamie .Dyskutowane były synergie pomiędzy przedsiębiorstwami i
instytucjami z obydwu krajów. Poruszane były były również kwestie związane z
implementacją DORA i NIS2. W ramach konferencji została zorganizowana misja
gospodarcza realizowana przez PAiH, oddział w Amsterdamie. Firma StillSec –
członek CCE Polska przedstawiła świadczone przez nią usługi
cyberbezpieczeństwa dla klientów międzynarodowych.