You are currently viewing Enterprise Network konczy 15 lat -Warto być w sieci Enterprise Network
Teamwork friendship hiking help each other trust assistance silhouette in mountains, sunrise. Teamwork of two men hiker helping each other on top of mountain climbing team beautiful sunrise landscape

Enterprise Network konczy 15 lat -Warto być w sieci Enterprise Network

W tym czasie nieodpłatnie pomogliśmy ponad 4 milionom firm z sektora MŚP w rozwoju na rynkach międzynarodowych, wdrażaniu innowacji, przechodzeniu na bardziej zrównoważone modele biznesowe oraz w dostępie do finansowania. Nie spoczywamy na laurach i wprowadzamy szereg zmian, które sprawią, że nasza pomoc będzie jeszcze lepiej dostosowana do wyzwań z jakimi obecnie mierzą się małe i średnie firmy.

W 2008 roku z połączenia dwóch sieci – Euro Info Centres i Innovation Relay Centres – powstała Enterprise Europe Network, czyli największa na świecie sieć organizacji otoczenia biznesu nieodpłatnie wspierających rozwój firm z sektora MŚP. Enterprise Europe Network zrzesza obecnie kilkaset instytucji działających w kilkudziesięciu krajach – w Polsce 29 organizacji. W ciągu 15 lat działalności pomogliśmy 4,2 miliona przedsiębiorców, w tym blisko 150 tysiącom firm z Polski.

Wśród członków Sieci znajdziemy parki technologiczne, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Koordynatorem Sieci w Polsce jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nasza działalność jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

– Enterprise Europe Network jest pierwszym miejscem, do którego powinny się udać startupy i MŚP poszukujące nieodpłatnego wsparcia w zakresie rozwoju międzynarodowej współpracy biznesowej, transferu technologii, wdrożenia innowacji i digitalizacji. Nasi konsultanci udzielają też informacji na temat prawa i polityk Unii Europejskiej oraz potencjalnych źródeł finansowania rozwoju biznesu z programów ramowych UE oraz Funduszy UE –  wyjaśnia Michał Polański z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, koordynator sieci Enterprise Europe Network w Polsce.

Analiza potrzeb 360 stopni i client journey

– Wraz z początkiem bieżącej perspektywy finansowej Sieci [2022-27] świadczymy usługi na rzecz MŚP w zupełnie nowym formacie. Każda firma, która chce skorzystać z zaawansowanych usług doradczych przechodzi analizę potrzeb 360 stopni przeprowadzoną przez naszego konsultanta. Dzięki temu możemy zaprojektować szyte na miarę wsparcie i pomóc firmie w tych obszarach, które są dla niej priorytetowe – dodaje Łukasz Nikitin z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, koordynator konsorcjum Enterprise Europe Network-Polska Centralna.

Nowa odsłona Sieci to także nowa platforma on-line, która w jednym miejscu skupia konsultantów zrzeszonych w ponad 450 instytucjach członkowskich na całym świecie oraz firmy korzystające z pomocy Enterprise Europe Network. Jak do nich dołączyć?

Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. Po przeprowadzeniu rozmowy zdefiniujemy cele i wyzwania przedsiębiorstwa i opracujemy wstępny plan wsparcia (działania), czyli tzw. action plan, który przesyłamy przedsiębiorcy do akceptacji. Jest aż 10 obszarów, w których świadczymy pomoc firmom i startupom:

  • Dostęp do finansowania.
  • Ucyfrowienie.
  • Innowacje i ochrona własności intelektualnej (IP).
  • Współpraca międzynarodowa.
  • Integracja regionalna.
  • Wzmacnianie odporności.
  • Jednolity Rynek UE.
  • Budowanie potencjału firmy.
  • Zrównoważony rozwój.
  • Kojarzenie partnerów biznesowych.

 

Katalog naszej pomocy i zakres usług świadczonych dla firm z sektora MŚP jest szeroki. To przygotowywanie biznesplanów, audytów, analiz modeli biznesowych i potencjału eksportowego, pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie z programów ramowych UE oraz programów operacyjnych. Udzielamy także informacji  nt. przepisów i obowiązków prawnych związanych ze sprzedażą i świadczeniem usług na rynku UE, świadczymy pomoc w innowacjach i ucyfrowieniu, organizujemy misje gospodarcze i międzynarodowe spotkania b2b oraz udzielamy wsparcia w negocjowaniu i zawieraniu umów biznesowych z zagranicznymi partnerami.

I co najważniejsze – działamy we wszystkich województwach w Polsce i jesteśmy obecni w każdym większym mieście regionu. Sprawdź, który ośrodek Enterprise Europe Network jest najbliżej Ciebie.

Współpraca zagraniczna

Dysponujemy największą na świecie międzynarodową bazą ofert współpracy zagranicznych firm. W bazie POD (Partnership Opportunities Database) znajdziecie ofertę z każdego państwa współpracującego z Siecią [UE 27 plus państwa trzecie], nie tylko od firm poszukujących dystrybutorów i dostawców, ale też partnerów technologicznych.

Obecnie mamy ponad 6 tysięcy ofert współpracy od zagranicznych firm i ciągle ich przybywa. Każdy przedsiębiorca może bezpłatnie założyć profil w bazie POD i dać się znaleźć innym lub samemu aktywnie poszukiwać odpowiednich

partnerów biznesowych wybierając branżę oraz region geograficzny.

Organizujmy nieodpłatne spotkania B2B (również w formule hybrydowej i online) podczas najważniejszych imprez konferencyjno-targowych w Europie i na świecie! Co roku jesteśmy obecni na MEDICA w Düsseldorfie, na Hannover Messe, Web Summit w Lizbonie, Money 2020 w Amsterdamie, czy Future Build w Londynie. Do tej pory w naszych spotkaniach biznesowych udział wzięło ponad 300 tysięcy przedsiębiorstw z całego świata!

15-lecie istnienia Sieci zbiega się w czasie z inną bardzo ważną rocznicą – 30-lecia Jednolitego Rynku UE. Enterprise Europe Network pozwala europejskim firmom wykorzystać do maksimum dobrodziejstwo czterech swobód UE (przepływu osób, kapitału, towaru i usług), przyczyniając się do rozwoju i poprawy jakości życia we wszystkich państwach członkowskich Unii.

Nasza pomoc w umiędzynarodowieniu biznesu wykracza daleko poza granice rynku wspólnotowego. Wykonujemy analizy gotowości eksportowej do krajów trzecich, wybór rynków docelowych oraz przygotowujemy strategie wejścia na dany rynek. Zachęcamy też do nieodpłatnego korzystania z portalu Komisji Europejskiej  Access2markets, gdzie w jednym miejscu znajdziemy najważniejsze informacje dotyczące handlu z państwami spoza UE – cła, taryfy, procedury celne, reguły pochodzenia towarów i wiele więcej.

Pomoc w transformacji cyfrowej i energetycznej oraz access2funding

Według EU Digital Intensity Index ponad 50 procent polskich firm wykazuje jedynie najniższy stopień ucyfrowienia, co plasuje nas poniżej średniej UE. Jeśli nie wiesz jak zdigitalizować swoją firmę, wskażemy Ci kluczowe obszary na podstawie nieodpłatnego audytu gotowości cyfrowej.

Nie mniej ważnym obszarem, który będzie decydował o przewadze rynkowej jest zrównoważony rozwój. Przedsiębiorcy, którzy się do nas zgłoszą mogą liczyć na audyt zrównoważonego rozwoju, analizę śladu węglowego działalności firmy oraz audyty energetyczny i gospodarki obiegu zamkniętego. Wyjaśnimy również jak zrozumieć dyrektywę CSRD i podpowiemy jak wykorzystać standardy ESRS w raportowaniu zrównoważonego rozwoju.

Największą przeszkodą w cyfryzacji biznesu oraz wdrażaniu rozwiązań Gospodarki Obiegu Zamkniętego i technologii środowiskowych jest brak odpowiednich funduszy, dlatego udzielamy informacji na temat możliwości ich pozyskania z programów ramowych i operacyjnych UE.

Większa odporność na kryzysy i dostęp do wiedzy

COVID-19 oraz wojna w Ukrainie pokazały, że prowadzenie biznesu jest nieprzewidywalne i ryzykowne. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom w 2021 roku wspólnie z Komisją Europejską, EISMEA oraz Europejską Platformą Współpracy Klastrów uruchomiliśmy platformę online dla MŚP The Supply Chain Resilience, która przeorientowała zerwane łańcuchy dostaw i pozwoliła na kontynuację przepływu towarów i surowców do UE z nowych kierunków.

Budowanie odporności firm stało się jednym z naszych priorytetów. Skontaktuj się z nami, a przeanalizujemy Twoją firmę, wskażemy obszary największego ryzyka i zaproponujemy odpowiednie rozwiązania.

– Dzięki Enterprise Europe Network przetrwałyśmy pandemię i zwiększyłyśmy zatrudnienie – mówi Ewa Stepaniuk z pracowni projektowania mody ESFD, jednej z wielu firm którym Sieć pomogła przetrwać najgorsze czasy związane z pandemią COVID-19, ulepszyć model biznesowy, zdefiniować kierunki ekspansji zagranicznej i nawiązać nowe partnerstwa biznesowe, a także z sukcesem otrzymać dofinansowanie z PARP-owego programu „Go to Brand”.

To jednak nie wszystko! Dla przedsiębiorców poszukujących wiedzy biznesowej z pogranicza internacjonalizacji, cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju, a także informacji nt. finansowania, nasze ośrodki w całej Polsce organizują szkolenia stacjonarne oraz webinaria. W latach 2015-2020 w organizowanych przez nas wydarzeniach wzięło udział blisko 50 tysięcy uczestników!