You are currently viewing Spotkania B2B human centric AI

Spotkania B2B human centric AI

Zapraszamy do udziału w spotkaniach B2B organizowanych w formule hybrydowej w ramach Human Centric AI for accelerated digital transformation, które odbędą się w dniach 18-19 stycznia 2024 r.

Dla kogo?

Będzie to wyjątkowa okazja do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie AI oraz nawiązania kontaktów z firmami, Europejskimi Centrami Innowacji Cyfrowych (EDIH) i przedstawicielami ośrodków badawczych. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności:

 • Dostawców rozwiązań AI,
 • Firmy zainteresowane wdrażaniem rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji,
 • Firmy zainteresowane udziałem w programach inkubacji EDIH,
 • Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH),
 • Europejskie centra badawcze,
 • Podmioty poszukujące partnerów technologicznych i badawczo-rozwojowych,
 • Podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki unijne, w szczególności w ramach programu Horyzont Europa.

 

Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule hybrydowej – spotkania będą się odbywać stacjonarnie w Brukseli i on-line. Oficjalnym językiem spotkań będzie j. angielski.

Jak to działa?

 • Każdy uczestnik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny on-line (uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj poszukiwanej współpracy, którą chcieliby nawiązać);
 • Profile wszystkich zarejestrowanych podmiotów publikowane są na bieżąco w katalogu dostępnym na stronie internetowej wydarzenia (rejestracja trwa do 17 stycznia 2024 r.);
 • Z katalogu uczestników każdy dokonuje wyboru tych firm/organizacji, z którymi chciałby odbyć spotkania (harmonogramy spotkań układane są na podstawie wzajemnie zaakceptowanych zaproszeń);
 • W dniach 18-19 stycznia 2024 r., odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych 20-minutowych, indywidulanych spotkań (18 stycznia on-line i on-site w Brukseli, 19 stycznia wyłącznie on-site).

 

Koszty

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. W przypadku udziału w wydarzeniu w formule stacjonarnej, koszty transportu i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Więcej informacji i warunki udziału znajdują się na stronie wydarzenia.