You are currently viewing ARP – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Jak wspierać internacjonalizację, finansowanie eksportu i inwestycje?

ARP – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Jak wspierać internacjonalizację, finansowanie eksportu i inwestycje?

Jak wspierać internacjonalizację, finansowanie eksportu i inwestycje?

Społeczność Cloud omówiła to podczas wydarzenia ARP – Agencji Rozwoju Przemysłu.

Zostaliśmy zaproszeni przez Wojciecha Dziegiela (Managera Zespołu Współpracy Międzynarodowej ARP) wraz z Marcinem Lewandowskim – Prezesem Polskiej Izby Handlowej w Holandii i wiceprezesem Polchambers – naszego partnera – oraz Klubem Doradców Zagranicznych przy Polskiej Izbie Handlowej reprezentowanym przez Ambasadora Jerzego Drożdża.

Spotkanie Klubu Radców Handlowych i studium przypadków z Austrii, Portugalii i Kanady we wspieraniu eksportu i inwestycji zagranicznych zostały przedstawione przez doradców ekonomicznych poszczególnych krajów.