You are currently viewing Billon jest pierwszym podmiotem w Polsce z licencją e-money!

Billon jest pierwszym podmiotem w Polsce z licencją e-money!

GRATULUJEMY! Billon, aplikacja oparta na technologii blockchain, która pozwala bezpiecznie przechowywać pieniądz elektroniczny i przesyłać mikropłatności, dodatkowo członek Cloud Community Europe otrzymał od KNF licencję instytucji pieniądza elektronicznego, zamierzającym wydawać pieniądz elektroniczny w pełni odpowiadający definicji ustawowej.

Przełom w podejściu do fin-tech? 🙂

Przeczytajcie więcej:

http://bit.ly/2L7EXw6