You are currently viewing Pierwszy dzień EKF – relacja

Pierwszy dzień EKF – relacja

Przedstawiamy relacje z pierwszego dnia EKF:

Covid 19 przyspieszył procesy wcześniej już obecne w gospodarce. To accelarator and enhancer, oraz game changer – powiedziała Beata Javorcik, Chief Economist EBRD. W najbliższym czasie gospodarki muszą się skoncentrować na cyfryzacji i zielonej energii, a firmy żeby przetrwać powinny zmienić się w „smart and green” dodała Deborah Revoltellla z European Investment Bank. Praca stanie się w dużym stopniu zdalna, administracja również wiec trzeba przeszkolić starsze pokolenie w korzystaniu z technologii cyfrowych. Potrzebne będą ogromne inwestycje w infrastrukturę i rozwiązania cyfrowe dla wszystkich sektorów gospodarki, oraz trzeba będzie mobilizować fundusze podwyższonego ryzyka i środki publiczne aby sfinansować te wyzwania.

Kongres otworzył Leszek Pawłowicz, Inicjator, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego. Wystąpienia otwierające:

– Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju;

– Charles Goodhart, Professor of Banking and Finance with the Financial Markets Group at the London School of Economics nt. The Future Outlook for Inflation.

Zaprezentowano raport nt.  stanu polskiej gospodarki i bankowości autorstwa think thank Open Eyes Economy p.t „Pandemia nie usprawiedliwia błędów. Polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski.”

Po fali renacjonalizacji ponad 50% polskich banków jest już kontrolowane przez państwo. O polityce gospodarczej rządu w trudnych czasach pandemii, ryzykach kryzysu i szansach  związanych  z nowymi trendami technologicznymi  dyskutowali:

 • Sławomir Dudek, Główny Ekonomista Pracodawców RP;
 • Dariusz Filar, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego;
 • Mirosław Gronicki, niezależny ekspert;
 • Jerzy Hausner, Profesor, Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP;
 • Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej;
 • Andrzej Rzońca, profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Scenariusze gospodarcze dla Polski przedstawił zawsze optymistyczny Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – podtrzymując prognozy wzrostu gospodarczego.

O Europejskiej i polskiej gospodarce i scenariuszach post-covid, rozmawiali:

 • Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego (prowadzący debatę)
 • Antonio Cortina, Director Adjunto del Servicio de Estudios de Banco Santander
 • Michał Dybuła, Chief Economist CEE, BNP Paribas
 • Debora Revoltella, Chief Economist, EIB
 • Stefan Schneider, Chief German Economist, Deutsche Bank
 • Yael Selfin, Chief Economist KPMG UK
 • Carsten Brzeski, Chief Economist, Eurozone and Global Head of Macro, ING Group
 • Shamik Dhar, Chief Economist, BNY Mellon
 • Marek Rozkrut, Partner, Co-Chair EY EMEIA Economists Unit

Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło przedstawił proces transformacji cyfrowej banku którym kieruje i stworzenia Chmury Krajowej wspólnie z PFR oraz dalszej cyfryzacji banku.

Podsumowując: covid-19 przyspieszył procesy wcześniej obecne w gospodarce. W najbliższym czasie gospodarki muszą się skoncentrować na cyfryzacji i zielonej energii; firmy muszą się zmienić w smart and green, zmienić model pracy na zdalny, przeszkolić starsze pokolenie w korzystaniu z technologii cyfrowych i zachęcić  fundusze podwyższonego ryzyka do inwestycji w infrastrukturę cyfrowa i rozwiązania cyfrowe dla gospodarki.