Jak zachować business continuity w czasach koronawirusa?

Przedstawiamy tekst autorstwa Justyny Bójko z kancelarii JBW, naszego Partnera. Tekst zawiera bardzo przydatne porady oraz wyjaśnienia dotyczące prowadzenia biznesu “jak na codzień”, mimo trudnej sytuacji. Tekst mogą znaleźć Państwo również na stronie JBW pod linkiem: http://www.kancelariajbw.com.pl/bcp

Z jakimi kluczowymi wyzwaniami wiąże się konieczność zachowania ciągłości działania? Co należy zrobić, by złagodzić straty do możliwego minimum? Celem niniejszego opracowania jest nie tylko wskazanie istoty tworzenia i wdrażania planu ciągłości działania, ale także uświadomienia, iż stanowi on „must-have” każdego przedsiębiorcy.

Czym jest BCP?

BCP jest planem zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorcy i ciągłości jego procesów – tj.  podjęcia działań w zakresie tworzenia, analizy oraz aktualizacji planów utrzymania w krytycznej sytuacji albo wznawiania działania w obszarze kluczowych procesów organizacji (uwzględniając wyznaczenie etapów przywracania procesów biznesowych po ich przerwaniu). Istotną częścią planu są:

  • wskazane czynniki wyzwalające podjęcie działań,
  • osoby zaangażowane w proces,
  • platformy  i  kanały komunikacyjne,
  • procedury bezpieczeństwa.

Jak należy działać ?

Sytuacje kryzysowe, takie jak obecna sytuacja epidemiologiczna, nie leżą w codzienności obywateli i stanowią wyzwanie techniczne i organizacyjne dla większości przedsiębiorców oraz instytucji państwowych. W obliczu najnowszych wyzwań przedsiębiorcy, w zależności od specyfiki ich działalności, mierzą się z koniecznością dostosowania formy świadczonych przez siebie usług do potrzeb swoich klientów oraz dotychczasowych zobowiązań wobec swoich kontrahentów.

SEKTOR USŁUG NOWOCZESNYCH – stał się jednym z szybciej rosnących – wykorzystując przy tym cały potencjał, wiedzę i technologię. Aktualnie mamy do czynienia ze wzrastającym popytem chociażby  na usługi IT oraz instrumenty pozwalające na wykonywanie bezpiecznej pracy w trybie zdalnym, czemu towarzyszy m.in. spełnienie wymogów cybezbezpieczeństwa.

SEKTOR INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ – ma utrudnione zadanie z uwagi na poziom wrażliwości przetwarzanych przez nie danych, zarządzanych procesów oraz  zwiększone wymogi bezpieczeństwa.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest podjąć kroki takie jak zmniejszenie ekspozycji biologicznej swoich pracowników na zagrożenie. Niektóre z tych podmiotów – takie jak np. usługi dla ludności,  dostawcy mediów, produkcja żywności – nie mogą być obsługiwane zdalnie z uwagi na konieczność ciągłej obecności zespołów, jako iż ich funkcjonowanie musi być zapewnione nawet w sytuacji ryzyka dla życia pracowników[1].

Niezależnie od poziomu trudności wdrożenia długofalowych instrumentów zachowania ciągłości operacyjnej w zakresie kluczowych funkcji biznesowych i organizacyjnych – podmioty gospodarcze powinny zrewidować swoje procedury i regulacje wewnętrzne aby sprostać sytuacji. Dotyczy to między innymi:

  • wprowadzania regulaminów pracy zdalnej i przeszkolenia pracowników,
  • wprowadzania procedur ochrony danych (także w razie pracy zdalnej),
  • ochrony danych wrażliwych i utworzenia procedur informowania o podjętych krokach swoich klientów (co staje się istotnym problemem sygnalizowanym przez wielu klientów – „czy moje dane są bezpieczne? Kto je teraz przechowuje? Jak są chronione?” – to najczęstsze pytania kierowane do przedsiębiorców, którzy chcą funkcjonować w tej trudnej rzeczywistości)
  • regulacja zasad zbierania danych medycznych.
  W takich przypadkach kluczową rolę pełni posiadanie planu zapewnienia ciągłości operacyjnej, który: umożliwi nieprzerwane funkcjonowanie podmiotów przy równoczesnej minimalizacji ryzyk, pozwoli przy tym na skorzystanie z innych gospodarczych instrumentów prawnych łagodzących skutki kryzysu, uzupełni Państwa polityki compliance, zapewni bezpieczeństwo danych oraz utrzymanie ciągłości pracy.  

Proponujemy Państwu:

(1) doraźne, bieżące i długoterminowe doradztwo przy budowie instrumentów prawnych wspierających możliwość ciągłości działania,

(2) wsparcie przebudowy Państwa planów ciągłości działania– tak, aby uwzględniały m.in. utrzymujący się przez długi czas (ciągły) stan pracy zdalnej, ograniczenia mobilności pracowników i dostępu do siedziby, zasobów ludzkich, wiedzy, kluczowych miejsc,

(3) pomoc w  budowie dostosowanych do rzeczywistości instrumentów utrzymania ciągłości działania.

Przypisy:


[1] https://www.cyberdefence24.pl/analizy/wymogi-cyberbezpieczenstwa-moga-uniemozliwiac-prace-zdalna-

JUSTYNA BÓJKO – RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK

Radca prawny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, ekspert z zakresu restrukturyzacji, infrastruktury, administracji publicznej, inwestycji majątkowych, przygotowania inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych, wykorzystania majątku przemysłowego oraz prawa energetycznego oraz cyberbezpieczeństwa. Uczestniczyła w przygotowaniu szeregu inwestycji infrastrukturalnych, doradzała przy budowie infrastruktury sektora paliwowego, hutniczego, portowo-stoczniowego oraz energetycznego i kolejowego. Wspierała restrukturyzację szeregu przedsiębiorstw z branży stalowej, przemysłu ciężkiego oraz stoczniowego. Doradzała w projektach PPP oraz postępowaniach w zakresie zamówień publicznych. Obecnie prowadzi procesy opiniowania i wsparcia legislacyjnego dla instytucji centralnych. Przygotowuje założenia dla nowych instytucji w przedmiocie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Realizuje projekty na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

“Kancelaria JBW jest strategicznym Partnerem prawnym Cloud Community Europe. JBW jest Kancelarią ekspercką stworzoną przez wysokiej klasy Prawników i Ekspertów, posiada dwa biura: w Gdańsku i w Warszawie. Kancelaria J.Bójko i Wspólnicy działa w strukturze przyjaznej dla Klientów oraz ze zrozumieniem dla ich branż. Prawnicy JBW od wielu lat praktykują w wielu obszarach prawa publicznego i prywatnego, w tym infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwa, danych osobowych, RODO, nowych technologii, audytów prawno-technicznych, a także prawa konkurencji i konsumentów, prawa umów i prawa autorskiego. Partnerem Zarządzającym w Kancelarii JBW jest Mec. Justyna Bójko (kontakt do JBW: kancelaria@kancelariajbw.com.pl lub  p.radecka@kancelariajbw.com.pl/+48 668 571 542)”