You are currently viewing Krajowa Chmura Obliczeniowa
Cloud computing online storage and The Internet of things (IoT) network of physical devices

Krajowa Chmura Obliczeniowa

Cloud Community Europe z satysfakcją obserwuje wzmożone zainteresowanie sektora publicznego i prywatnego wdrożeniem Chmury Obliczeniowej w Polsce oraz popiera inicjatywę stworzenia Krajowej Chmury Obliczeniowej podjętą przez PFR i PKO BP. Projekt PKO BP i PFR przewiduje powołanie osobnej spółki dysponującej budżetem rzędu 800 mln PLN w celu uruchomienia usług przetwarzania w Chmurze opartych na lokalnych DataCenters i usługach przeznaczonych dla branży finansowej i przedsiębiorstw.