You are currently viewing Powołana globalna inicjatywa AI w branży telekomunikacyjnej, aby uwolnić nowe możliwości biznesowe

Powołana globalna inicjatywa AI w branży telekomunikacyjnej, aby uwolnić nowe możliwości biznesowe

Deutsche Telekom, e&, SK Telecom (SKT) i Singtel powołały globalną inicjatywę AI w branży telekomunikacyjnej, która ma wykorzystać technologię do uwolnienia nowych możliwości biznesowych i przyspieszenia wzrostu branży.

Czwórka operatorów podpisała wielostronne memorandum o porozumieniu (MoU), w którym uzgodniono, że będą wspólnie rozwijać platformę dla nowych narzędzi AI w celu poprawy istniejących usług telekomunikacyjnych i wdrażania asystentów cyfrowych.

Technologie AI będą również wykorzystywane do optymalizacji cyfrowych produktów, takich jak superaplikacje, a grupy operatorów planują połączyć swoje kompetencje, aby wspierać się nawzajem w wdrażaniu AI na swoich rynkach.

W ramach partnerstwa powołany zostanie zespół roboczy, który będzie odpowiedzialny za pomoc w rozwoju platformy AI, a także za dyskusję nad możliwościami współinwestycji.

Kwestie związane z obsadą kierowniczą tej jednostki mają zostać omówione w ramach tego zespołu roboczego.

Claudia Nemat, członkini zarządu ds. technologii i innowacji w Deutsche Telekom, wyraziła życzenie rozwoju aplikacji dopasowanych do potrzeb branży za pośrednictwem inicjatywy AI, zaznaczając, że partnerstwo „jest mostem między Europą a Azją”.

CEO SKT Ryu Young-sang dodał, że inicjatywa jest znacząca, ponieważ „jest początkiem nowej podróży w celu innowacji naszych modeli biznesowych, jednocześnie rosnąc razem z naszymi globalnymi partnerami”.

CEO wcześniej przedstawił plan, aby SKT stało się firmą AI, przeorganizowując swoją organizację w celu osiągnięcia tego celu.

Tymczasem operator z Zjednoczonych Emiratów Arabskich e& był jednym z pionierow w sektorze telekomunikacyjnym w zakresie wdrażania generatywnej AI.