You are currently viewing Regional and Economic Diplomacy Summit 2019

Regional and Economic Diplomacy Summit 2019

Od dzisiaj do końca jutrzejszego dnia trwa Regional and Economic Diplomacy Summit 2019. Tematem przewodnim wydarzenia jest między innymi wzrost gospodarczy oparty na innowacyjności poprzez działanie klastrów, współpraca gospodarcza w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentne specjalizacje europejskie, krajowe i regionalne.

Głównym organizatorem konferencji jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które stawia nacisk na zwiększenie atrakcyjności regionów i lokalnych społeczności.

“Do współpracy zaproszono przedstawicieli urzędów centralnych i regionalnych, wszystkie szczeble jednostek samorządów i zrzeszeń samorządowców; instytucje samorządu gospodarczego; przedstawicieli lokalnego biznesu; ośrodki analityczno-badawcze oraz niezależnych ekspertów z Polski i świata.”

Wydarzenie trwa od dziś (9.09) do końca jutrzejszego dnia (10.09.) Rejestracja pod poniższym linkiem:

https://regiosummit.pl/pl/