You are currently viewing WZA Cloud Community Europe w Paryżu

WZA Cloud Community Europe w Paryżu

W dniu 25.04.2018 w Paryżu odbyło się WZA Cloud Community Europe w którym uczestniczyli Prezesi organizacji z poszczególnych krajów UE, w tym Anna Katarzyna Nietyksza, Prezes Cloud Community Europe Polska.

Zadecydowano o przedłużeniu kadencji Prezesa CCE Maurice Van Der Woude (CCE Holandia) do końca 2018 roku.

Na kolejną kadencje, na jesieni 2018, wybrano członka Zarządu i Dyrektora Finansowego, Yves Redinga, Prezesa CCE i EBRC Luxembourg (największy dostawca Cloud dla instytucji finansowych).