You are currently viewing AKTUALNOŚCI 2018

AKTUALNOŚCI 2018

Zapraszamy na aktualności CCE Polska:

Nowa misja CCE – misją CCE będzie wspieranie i promocja wszelkich technologii cyfrowych opartych na Cloud Computing – sztuczna inteligencja, blockchain, IOT, fintech , e-commerce, rozwiązania cyberbezpieczenstwa, social media

Marketplace dla członków CCE: zdecydowano o szybkim uruchomieniu europejskiego marketplace CCEConnect, bezpłatnego dla firm członkowskich, który pozwoli im znajdywać parterów sprzedażowych w innych krajach. Europejski marketplace CCEConnect będzie dostępny dla polskich członków CCE Polska już od czerwca 2018!

Europejskie Grupy Robocze: Cloud Community Europe uczestniczy w wielu Grupach Roboczych w Brukseli m.in. na temat Portability, Cloud Certification. Powstała Grupa Robocza ds. sztucznej inteligencji. Zainteresowanych zapraszamy!

Wspólpraca z innymi organizacjami cyfrowych technologii: Cloud Community Europe podjęło decyzje o przyjmowaniu do stowarzyszenia innych organizacji zajmujących się technologiami cyfrowymi, tak aby zbudować istotny europejski network kontaktów biznesowych dla członków. CCE Polska zaprasza organizacje biznesowe i sektorowe do współpracy w kształtowaniu cyfrowego rynku.

European Awards w Polsce: do końca 2018 poszczególne kraje mają dokonać wyboru najlepszych dostawców technologii cyfrowych w różnych kategoriach. Ceremonia wręczenia European Awards odbędzie się po raz pierwszy w Warszawie w grudniu 2018. CCE Polska jest organizatorem European Awards Cloud Community Europe!

Chmura dla administracji: Cloud Community Europe jako główny partner i ekspert we wdrażaniu Chmury obliczeniowej CCE we Francji, Wielkiej Brytani, Hiszpanii, Luxembourgu był głównym partnerem branżowym dla administracji we wdrażaniu rozwiązań Cloud Computing. Teraz czas na Polskę – CCE proponuje pomoc i wykorzystanie doswiadczeń innych krajów