You are currently viewing WZA Cloud Community Europe Polska – pełnomocnictwo

WZA Cloud Community Europe Polska – pełnomocnictwo

WZA Cloud Community Europe już jutro o godzinie 17 .00

Miejsce: przez aplikację Zoom

Członkowie Cloud Community Europe którzy nie mogą uczestniczyć w jutrzejszym WZA, proszeni są o przesłanie skanu podpisanego pełnomocnictwa  lub elektronicznie podpisanego pełnomocnictwa dla wybranej osoby biorącej udział w WZA.

pełnomocnictwo można pobrać tu: https://drive.google.com/file/d/1jmOi2qfPrFY6-l0YiHBD8_7tj3B6cR-Y/view?usp=sharing

Serdecznie pozdrawiam

Prezes Zarządu

Anna Katarzyna Nietyksza