You are currently viewing BLOCKCHAIN ALLIANCE POZNAŃ 2019 – Cloud Community Europe partnerem medialnym

BLOCKCHAIN ALLIANCE POZNAŃ 2019 – Cloud Community Europe partnerem medialnym

Blockchain Alliance pojawia się pierwszy raz w Poznaniu. Za nami już szereg spotkań w Warszawie i Krakowie w 2018 r. Serdecznie zapraszamy osoby, które chciałby dowiedzieć się w jaki sposób działają dysruptywne innowacje takie oparte na technologii rozproszonego rejestru [ DLT ] oraz współdzielonego zapisu transakcji [ Blockchain ]. Również w zakresie AI [ Artificial Intelligence ] i ML [ Machine Learing ] w kontekście Blockchain z perspektywy i doświadczeń polskich podmiotów w rodzącej się nowej zdecentralizowanej ekonomii.

Zapraszamy w szczególności menedżerów i specjalistów z zakresu prawa, finansów, nowych technologii, logistyki, handlu, osób odpowiedzialnych za rozwój biznesu, podejmowanie decyzji strategicznych, rozwijających koncepcje R & D w Blockchain.

W spotkaniu wezmą udział też przedsiębiorcy, inwestorzy, osoby implementujące nowe technologie na co dzień, aby uczestnicy mogli nawiązać współpracę ze startupami oraz dostawcami rozwiązań w zakresie wdrażanych i funkcjonujących pomysłów w oparciu o najnowsze technologie.

Na wydarzeniu planujemy 3 paralelne sekcje konsultacji grup akceleracyjnych z czołowymi postaciami polskiej sceny blockchain w zakresie prawa, biznesu, technologii. Na zakończenie przewidujemy dyskusję plenarną pomiędzy prelegentami i uczestnikami spotkania. Dla lepszej integracji uczestników przewidujemy Networking po wydarzeniu i możliwość doświadczenia, w jaki sposób chroni się dane w obiekcie o standardzie Rated 4 wg ANSI/TIA-942, które będzie niezwykłym doświadczeniem dla wszystkich uczestników wydarzenia.

Nie zabraknie na wydarzeniu praktyków, programistów, biznesu i także wszystkich tych, którzy zajmują się wdrożeniami innowacyjnych technologii, zainteresowanych zagadnieniami nowej ekonomii i innowacyjnymi technologiami oraz spotkaniem z liderami z branży blockchain w Polsce.

Agenda i rejestracja: https://blockchainalliancepoznan.evenea.pl/

Podczas wydarzenia poruszane będą takie zagadnienia jak m.in.:

  • rozwiązania AI, ML i Blockchain wraz zastosowaniem ich w modelach biznesowych,
  • wyzwania stojące przed programistami i architektami aplikacji Blockchain, rozproszonych rejestrów baz danych, DLT i walut cyfrowych – widziane z perspektywy prawniczej,
  • globalne i lokalne zastosowania Blockchain w branży logistycznej, finansowej transportowej, ochrony własności intelektualnych, licencji oprogramowania, bezpieczeństwa i autentyczności tożsamości,
  • alternatywne modele wdrożenia technologii Smartcity, IoT, Blockchain na szerszą skalę w Polsce,
  • niekonwencjonalne metody finansowania i sprzedaży projektów biznesowych opartych o Blockchain,
  • finansowanie projektów w zakresie wdrażania

Wydarzenie prowadzone będzie w j. polskim. Wymaga rejestracji. Możliwość płatności w BTC [  InPay ].

Czym zajmuje się Blockchain Alliance?

  • Blockchain Alliance to społeczność implementująca nowoczesne technologie, zajmująca się praktycznymi, eksperymentalnymi oraz naukowymi zagadnieniami technologii Blockchain i jej wykorzystaniem w codziennym życiu w Polsce i na świecie.
  • Blockchain Alliance jako platforma promuje ideę edukacji, badań i dobrych praktyk zastosowania technologii Blockchain, współpracuje z przedsiębiorcami, inwestorami, środowiskami akademickimi, wizjonerami, early adopterami, liderami różnych środowisk i inwestorami w celu zbudowania systemu wzajemnie wspierającej się społeczności innowatorów.
  • Działa jako think tank na rzecz integrowania i promowania zespołów interdyscyplinarnych tworzących i wdrażających innowacyjne rozwiązania oparte o technologię blockchain, wspierania społeczność innowatorów, zagospodarowania zaplecza eksperymentalnego.
  • Jest inicjatorem i organizatorem wydarzeń obejmujących tematy w zakresie m.in. rozproszonych baz danych [ DLT ], technologii Blockchain, walut cyfrowych, platform Blockchain Ethereum, Hyper Ledger, EOS i innych, inteligentnych kontraktów [ smart contracts ], zagadnień STO [ security / securities coin offering ] i ekonomii tokenów [ tokenomics ], prawnych rozwiązań dla branży krypto i Blockchain, współpracy z venture capital, konwergencji z AI [ artificial intelligence ] i ML [ Machine Learing ] w połączeniu z Blockchain.

Pomysłodawca społeczności Blockchain Alliance, założyciel i CEO: dr Tomasz R. Smus, MBA

https://www.linkedin.com/in/trsmus

Blockchain Alliance w social mediach

www http://www.blockalliance.io/

Facebook wydarzenie https://www.facebook.com/events/2646150578743618/

Facebook https://www.facebook.com/BlockchainAlliance.io/

Linked In https://www.linkedin.com/company/blockchain-alliance/

Twitter https://twitter.com/HelloAlliance

Telegram https://t.me/joinchat/EsAJhxDXAUKoyvWNwbBCKQ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WYDARZENIU!

Termin: 19 lutego [ wtorek ] 2019 r., godz. 10.00

Miejsce: Beyond.pl Data Center, A. Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań