You are currently viewing RAPORT Polski Barometr Cyberbezpieczeństwa Społecznego 2019

RAPORT Polski Barometr Cyberbezpieczeństwa Społecznego 2019

W dniu dzisiejszym dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczenstwa  dr. Krzysztof Gawkowski zaprezentował raport: Polski Barometr Cyberbepieczeństwa Społecznego dotyczący m.in badań świadomości zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni.
Jednym z prelegentów była dr inz. Aleksandra Wojtynek- członek zarządu Cloud Community Europe Polska, która mówiła m.in. o konieczności stosowania chmury obliczeniowej w obszarach najbardziej narażonych na cyberataki.
Cały raport możecie przeczytać pod tym adresem:
http://picb.pl/raport