You are currently viewing Wspólnie z Instytutem Kościuszki  i Cyfrowa Polska utworzyliśmy grupę roboczą – #CyberMadeinPoland.
cyberbezpieczeństwo-blockchain

Wspólnie z Instytutem Kościuszki i Cyfrowa Polska utworzyliśmy grupę roboczą – #CyberMadeinPoland.

Wspólnie z Instytutem Kościuszki i Cyfrowa Polska utworzyliśmy grupę roboczą – #CyberMadeinPoland.

👉 Cel: wsparcie działalności firm oferujących produkty oraz usługi cyberbezpieczeństwa wytwarzane w Polsce.

– Chcemy wypracować ramy certyfikacji, pomóc w promocji za granicą i stworzyć fundusz inwestujący w firmy z sektora cyber, powiedziała Anna Katarzyna Nietyksza, Prezes Cloud Community Europe Polska która uczestniczyła w spotkaniu wraz z członkami Cloud Community – Maciejem Jedrzejewskim, Head of Cybersecurity i Jackiem Figuła, CCO Billon.

#security #cybersecurity #cyberbezpieczeństwo #digitalizacja