You are currently viewing Digital Europe Programme

Digital Europe Programme

23 marca Komisja Europejska uruchomiła Digital Europe Programme (z budżetem ponad 8 mld euro) – przeznaczony na finansowanie:

  • europejskich cyfrowych rozwiązań w dziedzinie sztucznej inteligencji,
  • użycia sztucznej inteligencji w sektorze zdrowia, administracji, super computing-u,
  • tworzenia europejskich przestrzeni danych i przetwarzania danych,
  • cyberbezpieczeństwa,
  • nowych kompetencji cyfrowych, szerszego użycia technologii cyfrowych w gospodarce, administracji  i społeczeństwach UE.

Zachęcamy do sprawdzenia informacji o programie tutaj: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme