You are currently viewing Dynamiczny wzrost ruchu w sieci spowodowany koronawirusem

Dynamiczny wzrost ruchu w sieci spowodowany koronawirusem

Dynamiczny wzrost ruchu w sieci

W związku z zagrożeniem koronawirusem globalny ruch tranzytowy (globalnie – tranzyt i ruch krajowy) w sieci rośnie średnio o 23%. W kraju, widzimy trzycyfrowe wzrosty ruchu, niekiedy sięgające nawet 682%. Oznacza to, że przez przechodzi nawet kilkaset gigabitów danych na sekundę więcej, niż „w normalnym okresie”.

Znaczący jest także wzrost w usługach głosowych. Praca na odległość wymaga stałego kontaktu – również telefonicznego. Globalnie widzimy wzrost ruchu głosowego o 50%, w Polsce rośnie miejscami nawet o 1200%. Teraz osiąga wartości ponad 11 mln minut dziennie i nadal rośnie… A to już dawno niespotykany trend na europejskim rynku.