Forum Gospodarcze TIME z udziałem banków, funduszy inwestycyjnych, NCBIR, Komisji Europejskiej oraz dużych firm

Gospodarka sieciowa, sieci 5G, przemysł 4.0, rozwiązania cyfrowe oparte na platformach chmurowych, cyfrowy system finansowy i sztuczna inteligencja otworzyły kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu. Konieczne jest otwarcie prawa na nowe modele biznesowe.

Technika cyfrowa pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zasobami w ramach łańcuchów wartości łączących się obecnie w globalną sieć gospodarczą. Rosnące znaczenie ekonomii skali i możliwości lepszego wykorzystania potencjału firm powodują konieczność współpracy ale i zmian prawnych aby „dogonić” rozwijające się światowe globalne technologie jak technologie chmurowe i globalne firmy. O tym rozmawialiśmy na Forum TIME 9 i 20 marca w Warszawie. Cyfrowy rozwój – jak sieć 5G, przemysł 4.0 czy nowoczesna energetyka oparta energetykę odnawialną – wymagać będzie w najbliższych latach ogromnych inwestycji. Ich sfinansowanie to kolejne wielkie inwestycyjne wyzwanie- o tym rozmawialiśmy na Forum TIME z udziałem Banków, funduszy inwestycyjnych, NCBIR, Komisji Europejskiej i dużych firm.