You are currently viewing Informacja dla członków CCE:

Informacja dla członków CCE:

W związku z pojawieniem się dokumentu „EU Data Protection Code of Conduct for Cloud Service Providers”( https://eucoc.cloud/en/about/about-eu-cloud-coc/), w ramach CCE i inicjatyw związanych z realizacja misji statutowej, istnieje możliwość współpracy z BW Advisory sp. z o.o. – członka CCE – w zakresie sposobu wdrożenia, eksploatacji, monitorowania lub audytu wymagań w/w dokumentu, dla firm korzystających z rozwiązań chmurowych, również w ramach CCE.

Zapraszamy do kontaktu: 603692276; p.welenc@itgrc.pl