You are currently viewing PGE Dystrybucja kupuje 400 000 liczników zdalnego odczytu

PGE Dystrybucja kupuje 400 000 liczników zdalnego odczytu

Największy operator systemu dystrybucji energii elektrycznej w Polsce, PGE Dystrybucja z Grupy PGE, zakupił 400 000 liczników zdalnego odczytu, które zostaną zainstalowane u klientów.

PGE Dystrybucja podpisała umowę na dostawę 400 000 liczników zdalnego odczytu od polskiej firmy. Urządzenia jedno- i trójfazowe zostaną zainstalowane u klientów podłączonych do sieci niskiego napięcia.

Według informacji PGE, w 2023 roku dystrybutor zakontraktował ponad milion liczników zdalnego odczytu o wartości 350 mln PLN. Projekt wymiany 6 milionów liczników u odbiorców podłączonych do sieci PGE Dystrybucja ma zostać zrealizowany w 2030 roku.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Energii z 2021 r., do lipca 2031 r. 100 proc. końcowych odbiorców energii elektrycznej w Polsce musi być wyposażonych w liczniki zdalnego odczytu.

PGE Dystrybucja działa w następujących województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.