Porozumienie “The Climate Neutral Data Centre Pact”

W dniu 21.01.2021, 25 organizacji europejskich i 17 największych firm Cloudowych, wśród nich Cloud Community Europe Polska podpisało porozumienie z Komisją Europejską (reprezentowaną przez wce Przewodniczącego Franz Timmermans ds. Green Deal), porozumienie o neutralności klimatycznej Data Centers. Firmy przystępujące do paktu reprezentują najważniejszych graczy w branży infrastruktury chmurowej i centrów danych w Europie.

„The Climat Neutral Data Centre Pact” ustanawia inicjatywę samoregulacji, która została opracowana we współpracy z Komisją Europejską. Wspiera zarówno Europejski Zielony Ład, którego celem jest uczynienie z Europy pierwszego na świecie neutralnego dla klimatu kontynentu do 2050 r., jak i Europejską Strategię Danych poprzez uczynienie centrów danych UE neutralnymi dla klimatu do 2030 r.

Celem porozumienia jest zapewnienie neutralności klimatycznej Data Centers poprzez:

– redukcje emisji gazów cieplarnianych i efektywność energetyczną

– ponowne wykorzystywanie i naprawa serwerów – recykling

– poszukiwanie sposobów na recykling ciepła wytwarzanego przez Data Centers

Więcej informacji na temat „The Climate Neutral Data Centre Pact” znajdziecie pod adresem: ClimateNeutralDataCentre.net