You are currently viewing Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy do udziału w kolejnej sesji pitchingowej online (ePitch)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy do udziału w kolejnej sesji pitchingowej online (ePitch)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy do udziału w kolejnej sesji pitchingowej online (ePitch), która odbędzie się 22 listopada 2023 roku o godzinie 14:00.

ePitch jest organizowany przez francuski bank BPI France we współpracy z europejską platformą startupową EuroQuity. Sesja pitchingowa jest otwarta dla wszystkich sektorów gospodarki. Podczas sesji, 5-7 europejskich firm zaproszonych przez organizatorów do udziału w ePitchu, będzie miało możliwość zaprezentowania w ciągu 6 minut swojej firmy przed europejskimi inwestorami. Z Polski zostanie wybrana 1 firma do udziału w tym wydarzeniu.

Kryteria kwalifikowalności:

Firma musi być startupem lub scaleupem technologicznym
Firma musi mieć siedzibę w Polsce
Firma musi znajdować się w fazie przedsięwzięcia, nasion lub serii A
Jak aplikować:

Aby aplikować, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 15 października 2023 roku. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej PADER.