You are currently viewing Polska centrum światowej dyskusji o przyszłości Internetu

Polska centrum światowej dyskusji o przyszłości Internetu

Staraliśmy się o to kilka lat i udało się. ONZ docenił starania Polski na arenie międzynarodowej – 16. Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 odbędzie się w Polsce, w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, gdzie we wrześniu miał miejsce Europejski Kongres Gospodarczy. Teraz serdecznie zapraszamy uczestników Kongresu do udziału w IGF 2021. Kilka tysięcy gości – ministrowie i szefowie organizacji międzynarodowych, przedstawiciele biznesu, w tym największych i najbardziej znanych firm internetowych z różnych kontynentów, działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego, teoretycy i praktycy – od 6 do 10 grudnia 2021r., całe międzynarodowe środowisko internetowe spotka się w 1 miejscu w Polsce.

Warto pamiętać, że Szczyt Cyfrowy ONZ nie kończy się 10 grudnia. 10-12 grudnia odbędzie się tzw. IGF After Party – weekend pełen innowacyjnych dyskusji i ciekawych aktywności dla młodych programistów z całego świata!

Link do rejestracji https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-registration

https://www.gov.pl/web/igf2021