You are currently viewing Sieci 5G dla przemysłu 4.0 – 11 Forum Gospodarcze Time 2019

Sieci 5G dla przemysłu 4.0 – 11 Forum Gospodarcze Time 2019

W Warszawie w Hotelu Hilton trwa aktualnie Forum “Sieci 5G dla przemysłu 4.0”. To wydarzenie poświęcone rozwojowi infrastruktury i przemysłu w połączeniu z nowymi technologiami. W tegorocznym programie możemy znaleźć m.in:

  1. Gospodarka widmem i planowanie obszarowe rozwoju 5G.
  2. Zarządzanie gęstością mocy promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego.
  3. Racjonalizacji kosztów budowy warstwy bezprzewodowej sieci 5G.
  4. Plan działań dla zwiększenia tempa budowy światłowodów.
  5. Platformy Przemysłu 4.0.
  6. Programy rozwoju AI.
  7. System specyfikacji technicznych włączających SME w obieg gospodarki 4.0.
  8. Nowe koncepcje funkcjonowania rynku danych i wartości niematerialnych (IPR, patenty itd.)

W wydarzeniu będą uczestniczyć specjaliści z wielu krajów. Forum będzie miało charakter wykładowo-debatowy, co daje duże pole do poszerzenia swoich horyzontów, wymiany wiedzy oraz pozyskania nowych kontaktów.

W programie są dodatkowo też różne warsztaty – np. Warsztaty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o pozyskiwaniu funduszy na nowatorskie rozwiązania oraz Warszataty Diginno Innovation Session, o kreowaniu i wdrażaniu innowacji w firmach od strony zarządzania.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tegorocznymi wystąpieniami – na stronie Forum można znaleźć bardzo dużo informacji. Obok wklejamy link, i mamy nadzieje że za rok spotkamy się na kolejnej edycji 🙂 https://fgtime.pl/