You are currently viewing Walne Zgromadzenie członków CCE Polska

Walne Zgromadzenie członków CCE Polska

W dniu 29.09.2020 odbyło się Walne Zgromadzenie członków Cloud Community Europe Polska. WZA zatwierdziło sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu za 2019 rok. Cloud Community Europe Polska zakończył rok z wynikiem dodatnim.

WZA większością głosów powołało jako członków  Zarządu Stowarzyszenia: Paulinę Wożniak, Prezesa Coderhouse i Krzysztofa Sierańskiego, Prezesa Stillsec. Anna Katarzyna Nietyksza pozostaje na stanowisku Prezesa Zarządu.

Gratulujemy!

Zarząd podjął uchwałę o utworzeniu grup roboczych oraz o objęciu patronatem Wolves Summit (https://www.wolvessummit.com/) i Europejski Kongres Finansowy (https://www.efcongress.com/)