Współpraca pomiędzy CCE Polska a PolChambers!/Cooperation between CCE Poland and PolChambers!

Jakiś czas temu pisaliśmy o naszej wspołpracy z PolChambers. Jeszcze raz przypominamy o tym jakże ważnym dla nas wydarzeniu 🙂

“Andre Wojcik, prezes PolChambers podpisuje umowę o współpracy z Anną Katarzyną Nietykszą, prezesem Cloud Community Europe Polska. Łącząc swoją wiedzę, będą współpracować nad rozwojem biznesu polskich izb handlowych za granicą, propozycjami doradczymi i realizacją usług doradczych.”

ENG:

Some time ago we wrote about our cooperation with PolChambers. Once again we remind you about this important event 🙂

“Andre Wojcik, president PolChambers sign cooperation agreement with Anna Katarzyna Nietyksza, president Cloud Community Europe PL. Combining their expertise, will work together on business development to the bilateral polish chambers of commerce abroad, consultancy proposals and the execution of consultancy services.”