You are currently viewing Wstępny zakres tematyczny Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Wstępny zakres tematyczny Europejskiego Kongresu Gospodarczego

25-27 kwietnia 2022 roku w Katowicach ponownie odbędzie się  European Economic Congres.

Warto już teraz zapoznać się z wstępnym zakresem tematycznym Europejskiego Kongresu Europejskiego.

GŁÓWNE NURTY

Zielona transformacja i odbudowa gospodarki

Europejskie i światowe cele polityki ochrony klimatu oraz dążenie do zrównoważonej produkcji jako megatrend gruntownie zmieniający warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiet Fit for 55 i Europejski Zielony Ład: priorytetowe cele, dostępne narzędzia, możliwości finansowania. W kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki – odbudowa i przebudowa. Możliwości i wymagania w finansowaniu inwestycji służących realizacji celów polityki klimatycznej i środowiskowej. Wpływ zielonego megatrendu na gospodarkę i firmy: finansowanie, regulacje, raportowanie wpływu na klimat, presja rynku. Kierunki, tempo i ograniczenia procesu dekarbonizacji energetyki wobec kryzysowych zjawisk na rynku nośników energii. Jak wykorzystać transformację, by zbudować firmę na nowo?

Digitalizacja

Cyfrowa transformacja gospodarki w praktyce. Wpływ przyspieszenia okresu pandemii na biznes, administrację, rynek pracy i życie codzienne. Nowe modele i możliwości biznesowe, zmiany w branżach będące następstwem technologicznej ekspansji. Technologie o największym potencjale:

 • Roboty w produkcji i usługach. Jak pokonać bariery rozwoju robotyzacji?
 • Chmura. Migracja i jej efekty. Jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie?
 • Internet of Things. Technologie komunikacyjne: maszyny, urządzenia i ludzie w cyfrowym dialogu
 • AI – sztuczna inteligencja i jej nowe zastosowania: przemysł, zdrowie, bezpieczeństwo, mobilność
 • VR i AR. Nowe światy, szersze horyzonty
 • Blockchain. Nie tylko kryptowaluty. Transparentność i otwartość – przegląd zastosowań

Cyberbezpieczeństwo pod silną presją – bezpieczna dla użytkowników przestrzeń cyfrowa. Społeczne wyzwania cyfryzacji: technologie i zastosowania, które działają stymulująco i włączająco.

Globalny handel i geopolityka

Polityka handlowa w fazie odbudowy gospodarki – co nas czeka w najbliższej przyszłości. Wolny handel a międzypaństwowe bariery wewnątrzunijne. Jak przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji? Radykalne zmiany w strategiach importerów i eksporterów odpowiedzią na poważne zaburzenia w łańcuchach dostaw. Samowystarczalność i jej ograniczenia, dywersyfikacja źródeł i dróg, weryfikacja oferty produktowej, aktywne zarządzanie dostawami i ryzykiem. Nearshoring – doraźna reakcja czy trwały trend? Konsekwencje przyspieszenia w e-handlu. Budowa nowych łańcuchów dostaw w Europie. Jak podnieść odporność biznesu na ograniczenia wynikające z perturbacji w transporcie? Globalna logistyka i współpraca międzynarodowa po pandemii – na nowych (jakich) zasadach?

Człowiek, praca, migracje

Zmiana społeczna i jej konsekwencje. Wielka Rezygnacja, Wielka Ucieczka – wypalenie zawodowe czasu pandemii i izolacji. Przyczyny, objawy, skutki. Od buntu i sprzeciwu po nowe oczekiwania społeczne. Dokąd zmierzamy? Jak zmiany w życiowych hierarchiach wartości odbijają się na gospodarce, demografii, polityce? Człowiek w centrum zainteresowania. Nowe relacje na rynku pracy. Postulaty i realia: pensja obywatelska, 4-dniowy tydzień pracy, work-life balance. Jakość życia jako ważna kategoria społeczno-ekonomiczna. Odporność i wydolność europejskich systemów zabezpieczenia socjalnego. Migracje motywowane ekonomicznie – problem społeczny i humanitarny; ich wpływ na rynek pracy.

Nauka

Potencjał naukowy i gospodarcze wykorzystanie wiedzy jako elementy wzmacniające skuteczność procesu transformacji europejskiej gospodarki. Kryzys czy rozkwit: nauka a aspiracje zawodowe młodego pokolenia. Zmiany w systemie edukacji konieczne, by nauka mogła sprostać wyzwaniom przyszłości. Nauka w służbie zielonej transformacji. Programy, narzędzia, fundusze wspierające innowacyjność i kreatywność – europejskie doświadczenia i ich wykorzystanie. Warunki korzystnej współpracy między nauką a biznesem. Komercjalizacja wyników badań – oczekiwania biznesu względem nauki.

SESJE TEMATYCZNE

 • GOSPODARKA, ENERGIA, KLIMAT

 • CYFRYZACJA, TECHNOLOGIE, NAUKA

 • EKSPANSJA, EKSPORT, RYNKI ZAGRANICZNE

 • PRZEMYSŁ, PRODUKCJA, ZARZĄDZANIE

 • INWESTYCJE

 • SEKTOR SPOŻYWCZY I ROLNICTWO

 • TRANSPORT, MOBILNOŚĆ, LOGISTYKA

 • SAMORZĄDY, REGIONY, METROPOLIE

 • FINANSE

 • CZŁOWIEK, GOSPODARKA, RYNEK PRACY

 • HANDEL

 • OCHRONA ZDROWIA

 

Szczegóły: https://www.eecpoland.eu/2022/pl/program/278/#form