Anna Katarzyna Nietyksza Prezes Cloud Community Europe Polska jako prelegent na Europejskim Kongresie Gospodarczym w dyskusji nt. cyberbezpieczeństwa

W dniu wczorajszym zakończył się  Europejski Kongres Gospodarczy (EEC), trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem gości z Polski i z innych krajów europejskich, stał się najważniejszą imprezą gospodarczą w Europie Centralnej.

W sesjach i dyskusjach bierze co roku udział kilkuset panelistów. Tematyka obejmuje aktualne kwestie kluczowe dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku około stu tytułów prasowych i stacji telewizyjnych.

Debatę nt cyberbezpieczeństwa prowadził Piotr Łukasiewicz, analityk ds. międzynarodowych, Polityka Insight ,analityk ds. bezpieczeństwa i spraw miedzynarodowych w Polityce Insight, pułkownik rezerwy Wojska Polskiego i dyplomata, absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. zajmował się zwalczaniem terroryzmu, negocjacjami, zarządzeniem kryzysowym oraz rozpoznaniem i wywiadem.

Udział w debacie wzięli:

  • Daniel Donhefner, Consulting and Delivery Leader Security Services CEE, IBM
  • Artur Józefiak, dyrektor zarządzający, szef zespołu bezpieczeństwa, Accenture w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej
  • Damian Karwala, senior associate, praktyka prawa własności intelektualnej i nowych technologii, kancelaria CMS
  • Michał Kuczmierowski, prezes, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
  • Anna Katarzyna Nietyksza, prezes zarządu, Cloud Community Europe Polska, ekspert ds. Chmury, sprawozdawca raportu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Spolecznego w sprawie przeciwdziałania Cyberatakom w UE, dla Komisji Europejskiej
  • Paweł Śniatała, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Politechnika Poznańska

 

Głównym tematem panelu o o cyberbezpieczeństwa były wnioski i lekcje dla polskich instytucji i firm płynące z wojny na Ukrainie i rekomendacje w zakresie  podnoszeniu bezpieczeństwa cybernetycznego państwa, regulacji prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa (KSC , unijne dyrektywy i rekomendacje i rozporządzenia; współpraca państwo- podmioty prywatne w zakresie cyberbezpieczeństwa i wykorzystanie doświadczeń innych państw w tym zakresie, a także zakup rozwiązań cyberbezpieczeństwa poza Polska.

 

  1. Rozmówcy zgodzili się co do diagnozy , ze trwa już od dłuższego czasu cyberwojna Rosja Ukraina także cyberwojna Rosja –kraje Europy i USA., Były zarówno  ataki na infrastrukturę przesyłu Ukrainy ,energetyczna, gazową jak i na systemy informatyczne, ataki ransomowe i dezinformacja poprzez grupy trolli .. W Polsce przed 24 lutego przed wojna blokowane przez  firewall było ponad 3-5 tys ataków , po wybuchu wojny było 3 dni gwałtownego wzrostu do piku 100-120 tys. Ukraina wcześniejszemu przygotowaniu od  2014  zawdzięcza to ze sieci telekomunikacyjne i infrastruktura IT jeszcze działa. Wsparcie ze strony Elona Muska- dzięki satelicie, transferowi obrazów jest również nieocenione, także rozwiązania cyberbezpieczeństwa dostarczane przez  sojuszników Ukrainy Prezes Anna Nietyksza w imieniu grupy cyberbezpieczeństwa w naszej organizacji rekomendowała tworzenie Security Operations Centers  przez większe firmy oraz instytucje, tworzenie komórek ds. bezpieczeństwa w dużych firmach a także sprzedaż przez dużych dostawców rozwiązań cyber bezpieczeństwa w modelu SaaS(abonamentowym).Malej firmie łatwiej  wykupić usługę w chmurze typu Security Operations Center , ,Bardzo ważna jest edukacja użytkownika końcowego ,bo najsłabsze  ogniwo to człowiek pracownik firmy. Rozwiazania oferowane przez nasze firmy to zarówno audyt cyberbezpieczeństwa (spółka ITGRC, czy Stillsec i nasi eksperci indywidualni ) jak i aplikacje np. AppSec w Dynatrace i wykrywanie podatności w kodzie aplikacji i ocena ich rzeczywistego zagrożenia. Z kolei ID alert autorstwa naszego członka spólka poprzez swoja platformę ostrzega użytkowników o atakach , wyciekach danych  i edukuje wskazuje rozwiązania dla użytkowników. W obliczu zagrożenia warto posiadać systemy informatyczne, które są maksymalnie rozproszone np. oparte o Blockchain.
  2. zabezpieczone przed atakiem, na centra przetwarzania danych. Estonia, już w 2012 roku rozpoczęła projekt dystrybucji baz danych na Blockchain, taki rozwiązaniem oferuje nasz członek Bilon W sytuacji  ciągłych ataków warto korzystać z polskich  rozwiązań SYCOPE, SCADvance czy SECURE-VISIO. NMG oferuje szyfrowanie danych pobieranych z liczników energetycznych i platformę zarzadzania danymi w zabezpieczonej chmurze. Nasi członkowie oferują również aplikacje szyfrujące dane i rozmowy telefoniczne.
  3. Cloud Community rekomenduje tez certyfikacje rozwiązań cyberbezpieczeństwa spełniająca wymogi UE.Eliminije je to niepewne rozwiązania a jednocześnie pozwala polskim firmom wyjść poza Polskę Nasz  ekspert ,dr Elżbieta Andrukiewicz stoi na czele Centrum Certyfikacji Instytutu Łączności

 

Tegoroczna 14. edycja Kongresu odbyła się  w tradycyjnej formule osobistym udziale Uczestników i bezpośrednie interakcje, których bezpieczną i wygodną sceną było Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Retransmisja panelu: https://www.eecpoland.eu/2022/pl/panel/4940.html

 

* zdjęcia PTWP Europejski Kongres Gospodarczy