Cyberkonferencja Warszawska 2017

25 maja 2017 odbyła się I Cyberkonferencja Warszawska z udziałem zagranicznych gości, która była adresowana do  przedstawicieli strategicznych instytucji, administracji i biznesu aby zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Konferencja będzie corocznym źródłem i uzupełnieniem aktualnej wiedzy w zakresie stanu, najnowszych trendów, rozwiązań technicznych, prawnych i kluczowych problemów cyberbezpieczeństwa.

 

ZAGADNIENIA KONFERENCJI

• technologiczny i ekonomiczny wymiar cyberprzestrzeni;
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem na szczeblu przedsiębiorstwa i administracji państwowej;
• Aspekty prawne (prawo krajowe i międzynarodowe);
• Finanse w cyberprzestrzeni;
• Zagrożenia w cyberprzestrzeni: identyfikacja źródeł i zagrożeń;
• Analiza specyfiki zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego w cyberprzestrzeni w poszczególnych sektorach gospodarki: energetycznym, finansowo-bankowym, administracji publicznej i dyplomacji, obronnym, służbie zdrowia);
• Analiza porównawcza narodowych strategii bezpieczeństwa państw w cyberprzestrzeni – Izrael, USA, Chiny, Rosja, Wielka Brytania;
• Polityka zagraniczna państwa w cyberprzetrzeni;
• Współpraca międzynarodowa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, w tym:
porozumienia dwustronne i wielostronne, np. NATO – UE oraz
Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna;
Mlitaryzacja cyberprzestrzeni
Konferencja ma charakter cykliczny, zapraszamy na kolejną edycję już w 2018 roku!