You are currently viewing PROJEKT CERTYFIKACJI USŁUG CHMUROWYCH

PROJEKT CERTYFIKACJI USŁUG CHMUROWYCH

Komisja Europejska planuje wprowadzenie certyfikacji usług chmurowych.

Jak piszę CyberDefence24, certyfikacja ma zapewnić zaufanie i pewność co do prawa z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych w kontekście transgranicznych operacji wykonywanych na danych. Certyfikacja ma się również przyczynić do wzrostu PKB unijnych gospodarek – w dłuższej perspektywie.

Będziemy śledzić!

https://bit.ly/2PcAasf