You are currently viewing Prezes Anna Nietyksza Dyrektorem Komitetu Rozwoju Inwestycji i Finansowania Eksportu w Hiszpańsko – Polskiej Izbie Handlowej

Prezes Anna Nietyksza Dyrektorem Komitetu Rozwoju Inwestycji i Finansowania Eksportu w Hiszpańsko – Polskiej Izbie Handlowej

Miło nam  poinformować, że Nasza Pani Prezes Anna Nietyksza na wniosek Zarządu Hiszpańsko – Polskiej Izby Handlowej została jednogłośnie powołana na stanowisko Dyrektora Komitetu Rozwoju Inwestycji i Finansowania Eksportu-  jest to jednostka o charakterze doradczym.

Serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w nowym wyzwaniu zawodowym.