You are currently viewing Sekcja start-upów w Cloud Community Europe
3d rendering of Cloud computing system icon on business and learning icon technology background

Sekcja start-upów w Cloud Community Europe

Cloud Community Europe Polska od września uruchamia sekcję start-ups, którą zarządzać będzie Łukasz Piasecki, Digital Evangelist i manager z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w korporacjach IT oraz twórca start-upów.

Zapraszamy start-upy Cloud i start-upy z szeroko pojętego sektora gospodarki cyfrowej. Naszym celem jest ułatwianie start-upom dojścia do partnerów, do kapitału,, informacje na temat dostępnych źródeł finansowania i mentoring biznesow.