You are currently viewing Seminarium „Czy i jaka jest wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorców?”- nasz członek zaprasza

Seminarium „Czy i jaka jest wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorców?”- nasz członek zaprasza

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie 22 października 2021 r. o godz. 10:00 w formule online! (aktualizacja 11.10.2021)

16 grudnia bieżącego roku upływa termin wdrożenia w UE przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jest to akt prawa unijnego, którego znaczenie można przyrównać do rozporządzenia RODO, dyrektywy AML czy też dyrektywy dotyczącej ochronie konsumentów. W istocie, jego celem jest stworzenie systemu ochrony dla osób, które znajdując się w środku danej organizacji dostrzegają w niej pewne nieprawidłowości i są zobowiązane do ich zgłoszenia. Do tej pory tak jednolitego na poziomie unijnym systemu prawnego nie było, dyrektywa ma natomiast to zmienić. W celu przeanalizowania tych aspektów Uczelnia Łazarskiego i Instytut Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego we współpracy z Kancelarią JBW oraz Konsorcjum Kancelarii zorganizowały Seminarium, pt. „Czy i jaka jest wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorców?” z udziałem praktyków gospodarczych i kadry naukowej. Seminarium to dedykujemy zarówno dla kadr naukowych jak i przedstawicieli biznesu ze wszystkich branż, przedstawicieli mediów oraz studentów a także innych osób zainteresowanych tym tematem.

Wydarzenie jest bezpłatne. Więcej informacji na temat formuły online oraz rejestracji pod adresem https://www.lazarski.pl/…/seminarium-czy-i-jaka-jest…/