You are currently viewing Trendy technologiczne w 2021 roku – artykuł Prezes CCE Polska Anny Katarzyny Nietykszy

Trendy technologiczne w 2021 roku – artykuł Prezes CCE Polska Anny Katarzyny Nietykszy

Prezes naszego Stowarzyszenia CCE, Anna Katarzyna Nietyksza, przedstawia największe trendy technologiczne w 2021 roku. Wypowiedź została opublikowana na wnp.pl tech – https://www.wnp.pl/tech/5g-ulga-robotyzacyjna-nowa-fabryka-branza-technologiczna-ma-na-co-czekac-w-2021-roku,439814.html.

Technologie i trendy kluczowe w 2021 to e-commerce, zdalne nauczanie, chmura obliczeniowa, wzrost zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji, robotyzacja, smart-cities, coraz szerszy udział fintech w płatnościach, e-zdrowie, blockchain. Głównymi spektakularnymi zwycięzcami wyścigu biznesowo technologicznego w Polsce  jest e-commerce i cloud computing, a także e-zdrowie a w szczególności telemedycyna.

Wartość handlu elektronicznego w Polsce w 2020 przekroczy rekordowe 120 mld zł. Wartość rynku e-commerce w Europie na koniec 2020 r. osiągnie 717 mld euro. Zakupy w Internecie stają się główny źródłem zakupów Polaków. Do 2021. r., wg prognoz, ponad 2,1 mld konsumentów na świecie kupi dobra i usługi online. Podczas epidemii liczba sklepów internetowych wzrosła o 39% w porównaniu do stanu sprzed tak zwanego „lockdown’u”.

Wg. raportu Global E-commerce 2020 najwyższy na świecie wzrost sprzedaży w kanale e-commerce w 2020 roku odnotowała Europa Środkowo-Wschodnia – wynosi 21,5% (przy średniej globalnej 16,5%), a wartość rynku e-commerce w Polsce rosnąć będzie minimum 26% rocznie.
Wartość globalnego rynku Cloud Computing wynosi 350 mld USD, a w ciągu 5 lat wzrośnie do 850 mld USD. Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie, więc potencjał rynku jest ogromny. Do 2023 roku wartość rynku ma wzrosnąć do 2,5 mld. W statystykach uwzględniany jest tylko rynek chmury publicznej, podczas gdy instytucje finansowe korzystają głównie z chmury prywatnych.

Jeśli chodzi o wykorzystanie rozwiązań chmurowych, Polska w porównaniu z krajami UE plasuje się na jednym z ostatnich miejsc. Aktualna sytuacja z COVID-19 powoduje przyspieszoną adaptację rozwiązań chmurowych. Można się spodziewać wzrostu rynku chmurowego w Polsce na poziomie 15-20%”.

Wykorzystywanie technologii chmurowych przyspiesza wdrożenia i  umożliwia łatwe skalowanie. Nakład pracy w czasie pandemii zwiększył się kilkukrotnie, a dzięki chmurze można się do tych zmian dostosować natychmiast. Najszybsza adopcja rozwiązań chmurowych widoczna jest w sektorach nieregulowanych oraz non-public. Regulacje oraz dodatkowe wymogi nadawane instytucjom finansowym, są sporym ograniczeniem w kwestii migracji do rozwiązań chmurowych. Duże organizacje potrzebują więcej czasu na zmianę, głównie ze względu na dotychczasowy dług technologiczny i wyzwania z jego przeniesieniem. 

W Polsce aukcje 5G i postępująca konsolidacja rynku mniejszych telekomów będą wyznaczały trend w 2021. Jednocześnie gwałtowna adopcja rozwiązań chmurowych przez MSP i migracja do chmury dużych firm. Coraz powszechniejsze będą rozwiązania software as service.
Ważnym trendem będzie konsolidacja sektora e-commerce – duże firmy będą kupowały mniejsze sklepy z dużą baza klientów.

Bardzo widoczny będzie również dalszy rozwój sektora gier on-line i na mobile. Pudełkowe gry staną się niszowe, główny trend to gry on-line i ich wersje mobile.

Podsumowując – trendy na rynku technologicznym w 2021 roku to głównie: e-commerce, Zdalne nauczanie, Chmura obliczeniowa, wzrost zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji, robotyzacja, smart-cities, coraz szerszy udział fintech w płatnościach, większość usług w modelu abonamentowym.